Air Dryer รุ่น UTA50

2271 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Air Dryer รุ่น UTA50

ข้อมูลทางเทคนิค
 • ความจุอากาศ 6.9 ลูกบาศก์เมตร / นาที (เงื่อนไขการใช้งาน: ที่อุณหภูมิลมฝั่งเข้าระบบ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิแวดล้อม 25 องศาเซลเซียส)
 • ดิวพ้อย์ 3 องศาเซลเซียส (ค่าอุณหภูมิที่ดีที่สุด)
 • อุณหภูมิลมขาเข้าสูงสุด 80 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิแวดล้อม สูงสุด 50 องศาเซลเซียส
 • แรงดันอากาศเข้า 0.2 ถึง 1.0 เมกะปาสคาล
 • ขนาดเครื่องภายนอก สูง 743  ลึก 381  กว้าง 802 (มิลลิเมตร)
 • น้ำหนักเครื่องสุทธิ 61 กิโลกรัม
 • ขนาดท่อลมขาเข้าและลมขาออก  ขนาด 1.5 นิ้ว เกลียวเอ็นพีที (40 A)
 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 เฟส  220 โวลต์ ±10 เปอร์เซ็นต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์
 • กระแสไฟฟ้า 8.8 แอมป์แปร์  พลังงานไฟฟ้า  : 1.9 กิโลโวลต์แอมแปร์
 • ระบบระบายน้ำทิ้ง แบบลูกลอย
 • สารทำความเย็น R410A
 • การรับประกันสินค้า 1 ปี